מבט לריפוי אלטרנטיבי


חוף ים תיכוני

             האתר נותן מבט על שיטות ריפוי אלטרנטיויות
             ודברים נוספיםמידע על ריפוי אלטרנטיבי לסרטן

מידע על פלואוריד

סקירה על הספר האמת על התרופות

מידע על הורדת כולסטרול באמצעות תרופותלמידע נוסף לפנות ל שמריהו
f@israelsight.com